"> صاعقه گیر - Lightning arrester-Lightning -صاعقه گیر فعال -صاعقه گیر پسیو

صاعقه گیر

صاعقه گیر
صاعقه گیر

Lightning arrester-صاعقه-صاعقه گیر-Lightning سيستم زمين به انواع مختلفی از قبيل سيستم چاه ، سيستم

حلقه و سيستم ميله ای ارت تقسيم بندی می شود و با

توجه به نوع خاکی که می خواهيم سيستم زمين ايجاد نمائيم انتخاب می گردد .

مثلا در جاده های سنگلاخی ، ميله های ارت که بصورت شبکه ای

در زمين فرو می روند برای ايجاد و گسترش سيستم زمين بهترين گزينه است .

براي حفاظت از دكل هاي مخابراتي نيز معمولا با توجه به پيشنهاد سازنده

از سيستم ميله هاي ارت استفاده مي گردد ، بدين صورت كه دو عدد از

ميله هاي برقيگر را در زمين كوبيده و اتصالات بين آنها و پايه دكل ايجاد مي گردد .