"> مهارت‌های کارآفرینی | استارت آپ

مهارت‌های کارآفرینی

اینکه کارآفرین باید نگاه بلندمدت داشته باشد. ریسک پذیر باشد. به خلق چیزهای جدید علاقمند باشد و خلاصه، مجموعه‌ای از صفت‌ها که برخی آنها را به عنوان شرط لازم برای ورود به دنیای کارآفرینی در نظر می‌گیرند و تجویز می‌کنند.

اما قاعدتاً ورود به دنیای کارآفرینی نیازمند دانش و مهارتی فراتر از این‌هاست.